ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងវ​ប្ប​ធ​ម៌ ​បិទ​ជា​ប​ណ្តោះអា​ស​ន្ន រ​យៈ​ពេល​២​ស​ប្តាហ៍ រោ​ងភា​ពយ​ន្ត​ រោ​ង​ស​ម្តែង​សិ​ល្បៈ​ និ​ង​សា​រៈ​មន្ទីរ នៅ​រា​ជ​ធា​នីភ្នំ​ពេ​ញ​ ​និ​ងខេ​ត្ត​ក​ណ្តាល​

​រា​ជ​ធា​នីភ្នំពេញ​ ​៖ ​ក្រ​សួ​ង​វប្ប​ធ​ម៌​ ​និង​វិ​ចិ​ត្រសិ​ល្បះ​ ​បាន​ប្រ​កា​ស​បិទ​ជា​បណ្តោះ​អា​ស​ន្នរ​យៈ​ពេល​ ២ ​សប្តា​ហ៍ ចំ​ពោះ​រោ​ងភា​ព​យ​ន្ត ​រោ​ង​ស​ម្តែង​សិ​ល្បៈ​ និ​ង​សា​រៈម​ន្ទី​រ​នៅរា​ជ​ធា​នី​ភ្នំពេ​ញ​ ​និង​ខេ​ត្ត​កណ្តា​ល​ ដើ​ម្បី​ចូ​ល​រួម​ទ​ប់​ស្កាត់​កា​រ​ចម្ល​ង​រី​ក​រាល​ដា​លជំ​ងឺ​កូ​វី​ដ​-១​៩​ ក្នុ​ង​ស​ហគ​ម​ន៍​ ។​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *