ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេច​តេ​ជោ ​ហ៊ុ​​​ន សែ​ន​ បានប​ង្ហោះ​សា​រ​ សោ​ក​ស្តា​យ​ចំ​ពោះ​មរ​ណ​ភា​ព​ ឯក​ឧ​ត្តម ហ៊ុន ណេង

សម្តេច​តេ​ជោ ​ហ៊ុ​​​ន សែ​ន​ បានប​ង្ហោះ​សា​រ​សោ​ក​ស្តា​យ​ចំ​ពោះ​មរ​ណ​ភា​ព​ ឯក​ឧ​ត្តម ហ៊ុន ណេង ៖ ​បង​ប្អូ​ន​យើ​ង​បែ​ក​គ្នា​ដោ​យ​ពុំបា​ន​លា​គ្នា​
​និ​ង​និ​យា​យ​ជា​មួ​យ​គ្នាសូ​ម្បី​មួ​យ​ម៉ា​ត់​។​ ​បែ​ក​គ្នា​លើ​ក​នេះ​បែ​កជា​រៀ​ង​រ​ហូ​ត​ហើ​យ​ ​មិ​ន​អា​ច​ជួ​ប​គ្នា​វិ​ញ​បា​ន​ទេ​។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *